Kronika – 2012


17.04.2013 10:15:41

Kronika 2012

Počasí

Nový rok 2012 nás překvapil téměř jarním počasím. 2.ledna dopoledne jsme naměřili okolo10 stupňů, svítilo sluníčko a jarně zpívali i ptáci. Pak ale přišlo setsakramentské ochlazení, doprovázené větrem a napadl sníh – konečně pravá zima. Koncem ledna začaly úřadovat v celé republice silné mrazy, přes den průměrně 13 pod nulou, v noci i – 20. Díky mrazům držela sněhová pokrývka. To trvalo 14 dní, pak se oteplilo. 1.března teploměr vystoupal na krásných 14 stupňů a svítilo sluníčko. Březen byl příjemně teplý, velikonoce počátkem dubna chladné s nočními mrazíky, celkově v dubnu panovalo aprílové počasí. Přelom dubna a května byl velmi teplý, až tropický, a krásně teplo vydrželo celý máj a červen i červenec. Jen přibylo bouřek, starší ročníky se shodují, že dříve nepamatují tak časté bouřky. Podle meteorologů např. v noci z 2. na 3. července oblohu v čČeské republice rozčíslo okolo 30 000 blesků. Jinak si na počasí v letních měsících letos nemůžeme stěžovat, myslím, že jsme zakusili klasické české léto. Zemědělce trápilo sucho, protože srážek bylo poskrovnu. Podzim se také povedl, v záři i říjnu bylo poměrně teplo a opět moc nepršelo. V polovině října se nad západními Čechami držela asi týden inverze a mlha, takže i když v předpovědích slibovali krásné slunečné počasí, moc jsme z toho neměli. V pátek 26.října nás překvapil první sníh a mráz. A to hned trvalé sněžení, sněhová pokrývka, asi 20 cm, ležela několik dní. Majitelé aut nakvap nazouvali zimní pneumatiky, protože silnice bez pořádných gum byla nebezpečná a nesjízdná, o tom se na Dílích hned přesvědčilo několik řidičů, když museli přivolat traktor na vytažení. Děti vytáhly boby a předčasně si užívaly několik dní zimních radovánek. Nezvykle působila krajina pokrytá sněhem se stromy plnými barevného listí. Pak se naštěstí zase vrátilo podzimní počasí a čekal nás pěkný listopad. Úderem prosince opravdu přišla zima. Napadl sníh, klesly i teploty, a to dost nízko pod nulu. Doprava v některých částech obce, kde probíhá pokládání kanalizace, se značně zkomplikovala, protože cesty byly neprůjezdné díky sněhu i díky výkopům. Při údržbě vozovky se používal převážně traktor s pluhem, protože zapůjčené auto UNIMOG se v úzkých dílských uličkách nevytočí. Ačkoli skoro celý advent vládlo zimní vánoční počasí, předpovědi meteorologů, kteří hlásili vánoce na blátě, se splnily. Na Štědrý den jsme si užívali sluníčko a 11 stupňů. Konec roku propršel. Dokonce v některých místech republiky hrozily záplavy a na některých řekách byl vyhlášen 3. stupeň povodňové pohotovosti.

Obyvatelstvo

V tomto roce nás opustili čtyři naši občané. Připomeňme si je krátkou vzpomínkou. Ve věku nedožitých 87 let zemřel pan Karel Ledvina z čp.34. Narodil se v roce 1925 u Ticháčků, v rodině se šesti dětmi. Vyučil se zedníkem. Po válce s rodiči odešel osídlit do Vlkanova a tam poznal svoji budoucí manželku, Dorotu Tulačkovou. Odstěhovali se na Díly, do malého domku u Šnůrů, kde žili do konce života. Vychovali dvě děti, Karla a Danu. Až do důchodu pracoval pan Ledvina jako zedník – šamotář u Teplotechny a jezdil za prací po celé republice, doma byl jen o víkendech. Jeho celoživotní zálibou se stala hudba, hrál od dětství na baskřídlovku a pozoun,byl členem známé kapely Postřekovanka., věnoval se aktivně sportu, hlavně fotbalu. Před panácti lety pan Ledvina ovdověl, žil však stále v kruhu svých nejbližších, mezi svými dětmi a vnoučaty. Zajímal se o život v obci, dokud mu zdraví dovolilo, zúčastňoval se většiny společenských akcí.

Dále nás opustila paní Dorota Reinigerová z čp. 68. Narodila se v roce 1924 v Dílech u Suchejch jako nejstarší z pěti dětí. V roce 1946 se provdala za dílského tesaře Františka Reinigera, koupili si starý domek u Mrázíků, který si opravili, a žili zde spokojeným rodinným životem. Společně vychovali syna Františka a dceru Annu. Paní Reinigerová pracovala po celý svůj život v zemědělství., doma se také sama starala o malé hospodářství, manžel odjížděl za prací a v týdnu nebyl doma. Ve dvaapadesáti letech ovdověla, ale nezůstala sama, žila u svého syna, pomáhala s vnoučaty a pilně se věnovala zahradě a péči o domácí zvířata. Ve volném čase paličkovala, ráda zpívala a všichni, kdo ji znali, ji měli rádi pro její přívětivou povahu. Paní Dorota Reinigerová zemřela po dlouhé nemoci v nedožitých 88 letech. Rozloučili jsme se také s panem Vladimírem Bernardem z čp.1. Tento rodák ze Znojma žil v naší obci se svou paní bezmála dvacet let, nejprve využíval bytovku na statku jako chalupu a v posledních letech zde bydlel trvale. Pracoval jako ředitel mlékárny v Domažlicích, ale vedl např. i mlékárnu ve Dvorci u Nepomuka. Díky svému povolání často jezdil do ciziny pomáhat v mlékárenském průmyslu, třeba do Egypta, Sýrie nebo Libanonu. S manželkou vychovali 5 dětí. Zemřel v nedožitých 65 letech.

Na sklonku roku, 27.prosince, zemřel pan Miloslav Mráz z čp. 98. Pan Mráz se narodil v roce 1925. Vyrůstal na Dílích spolu se dvěma sourozenci. Tatínek zedník-kominář býval za prací ve světě, a tak musel malý Miloslav doma hodně pomáhat. Vyučil se radiomechanikem ve firmě Radio – Kratochvíle v Domažlicích, kde pak také pracoval. V roce 1947 se oženil s Alžbětou Volfíkovou z Dílů a měli dvě děti. Po narození syna paní Mrázová onemocněla revmatidní artritidou, takže pan Mráz sám finančně zabezpečoval rodinu. Později absolvoval různá školení a další zkoušky v oboru, aby mohl začít pracovat jako opravář televizních přijímačů. Byl členem SDH, aktivně se zapojoval do dění v obci, po odchodu do důchodu se věnoval zahrádce, houbařil. V roce 2000 ovdověl. Poslední roky se bavil hlavně sledováním sportovních přenosů, četbou a luštěním křížovek či sudoku. Měl slabé srdce, ale díky voperovanému kardiostimulátoru, který dostal v 80 letech, mohl užívat světa ještě několik let.

Do stavu manželského vstoupili čtyři naši občané. Jan Volfík z čp. 143, oženil se rovněž Michal Kuneš z čp.14 , vdala se Blanka Reinigerová z čp. 68 a Milena Dadová z čp. 21 Významné jubileum – 50 let společného života- oslavili v březnu manželé Anežka a Josef Pavlíčkovi, z čp.88 , U Pekařů. V letošním roce na Díly přibyli 4 novorozenci. Nikola Ella Sedláčková z čp.141 , manželům Volfíkovým ze 116 dcera Kateřina, Buršíkovým z čp.64 malý Vašík a Blahníkovým z čp.170 synek Petr. .

K 31.12.2012 mají Díly 391 obyvatel, 61 osob do 18 let, 244 občanů ve věku od 19 do 60 let a 86 občanů starších 61 let. Během roku se přistěhovalo 15 nových občanů a odstěhovalo se 12. Zemřeli 4 lidé a narodili se také 4.

Hospodaření obce

I nadále nejdůležitějším a také nejdražším úkolem zůstává dokončení kanalizace. Z potřebných 20 milonů korun se podařilo z dotací získat 7, o tom se podrobněji rozepisuji v samostatném článku. Z Plzeňského krajského úřadu obec dostala dotaci ve výši 180 000,-Kč na vypracování územního plánu a z Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce 2000 EUR na Územní rozvojovou strategii. Další dotace, které obec obdržela, zmíním níže v textu.

Schválený rozpočet: příjmy – 3.256.000,- Kč po úpravách 10.994.900,- Kč

výdaje – 2.953.600,- kč po úpravách 12.395.500,- Kč

Od dubna se zdražila cena obědů, které i tento rok dováží obec z kuchyně klenečské školní jídelny. Dodavatel, tedy Masarykova ZŠ, zvýšil cenu jednoho oběda z původních 49,- na 54,-

Kč.

Za školní docházku dílských dětí do okolních školních zařízení vydala obec přibližně stejně peněz jako každý rok. Do školky v Postřekově dojíždí 11 dětí, za to obec zaplatila 64 966,- Kč, za

3 školkáčky v Klenčí 27 078,-Kč. Základní škole v Postřekově vydáme za 4 školáky 46 972 ,- Kč a do Klenčí za 15 školáků 82 095,- Kč. Do domažlické školky jezdí 1žáček a 1 žáček dojíždí do Poběžovic za 7 185,- Kč.

I tento rok obecní úřad zaměstnává pracovníka na veřejně prospěšnou práci. a je jím paní Alena Kabourková. Stará se o úklid a údržbu veřejného prostranství a zaskakuje, kde je třeba. Má klasickou osmihodinovou pracovní dobu a obec na její plat dostane od úřadu práce měsíčně příspěvek 7000,-Kč. Úřad práce zavedl ještě tzv. veřejně prospěšnou službu, nabídl obci dva dlouhodobě nezaměstnané občany, které může zaměstnat, a vede je za to stále v evidenci. Obec si vybrala pí Anežku Sokolovou, aby se starala o kapličku a okolí, a mladého Františka Svobodu, ten dostal na starost zeleň a úklid veřejného prostranství.

Zastupitelstvo pracuje ve stejném složení jako loni. Proběhlo 9 veřejných zasedání v Tyrolce, na která chodilo průměrně 15 občanů. Jednou se jich dostavilo dokonce 22.

Knihovna

Knihovna funguje pořád každý čtvrtek od 17 do 19 hodin a navštěvuje ji stále stejný počet čtenářů.

Úprava obce

V květnu se na silnici do Klenčí nad parkovištěm zranili dva mladí cyklisté. Tato část cesty je už dlouho obávaným místem řidičů. V místě propustku, který vede pod silnicí, byla propadlá vozovka a vytvořil se tam dost vysoký ,,hup“. Nehoda rozhýbala dílský úřad, aby situaci začal řešit. Byla objednána firma Silnice Horšovský Týn, jejíž pracovníci povrch vozovky vyfrézovali, následně doplnili asfalt a nesrovnalosti srovnali. Oprava stála 20 000,- Kč, po dohodě 10 000 přispěl Úřad městyse Klenčí.

V letošním roce obec zaplatila další opravy v kulturním sále. Zmodernizovaly se dámské toalety, byly vyměněny rozvody vody a bojler, protože stávající zařízení už bylo nevyhovující. Díky dotacím z kraje ( 372058,- Kč) probíhá oprava veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu. V plánu je vystavění vyhlídkové terasy na budově obecního úřadu. Stavební povolení již bylo vydáno a 13.12. byla podepsána smlouva o financování v rámci programu přeshraniční spolupráce- dispoziční fond (22 943 EUR).Teráska by měla být hotova do 30.6.2013.

Díly jsou jedna z nejlépe upravených obci na okrese. Je to zásluha především složek a některých jedinců.V sobotu 10.listopadu se konala brigáda na úklid obce před zimou, dalo by se říct: zazimování obce. Lavičky s betonovými podstavci se balily do igelitu, mobilní lavičky se odvážely k uložení, sklízely se truhlíky, svážely se kontejnéry na v zimě přístupnější místa, byly demontovány výstavní panely od kapličky a také hasiči prořezávali stromy na Dílích a podél silnice do Klenčí. Pomáhat přišlo hodně občanů a brigáda se protáhla až do odpoledne.

Obora

Určitě stojí za zaznamenání založení obory pro chov jelenů pod naší obcí, neboť se jistě stane častým cílem vycházek a výletů. V roce 2010 začal ing. Miloslav Konopík s odkupem a směňováním pozemků v části pod tzv. Prantem a v červenci letošního roku mohly být do postavené obory přivezeny první kusy karpatských jelenů.Koncem roku se na 5 hektarech, kde se obůrka zatím rozkládá, pohybuje 7 kusů této zvěře. Jen pro zajímavost: jelen karpatský je mnohem větší než jeleni žíjící v našich lesích a také skoro dvojnásobně těžší. Kousek od obůrky nechal její majitel vystavit krásná kamenná boží muka (prý tam kdysi stávala, i když ne úplně ve stejných místech) jako poděkování a také pro ochranu tohoto místa. Je milé vidět, že vznikají i takovéto obyčejné klidem a starými časy dýchající stavbičky.

Volby do senátu

Ve dnech 12. a 13. října proběhly v naší obci volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva Plzeňského kraje. Volit přišlo 126 občanů, kteří odevzdali 110 platných hlasů, což je 38,1% z celkového počtu voličů. Nízká volební účast ale byla v celé republice. Pro zajímavost uvádím výsledky voleb do zastupitelstva kraje: viz papír s výsledky ( do psané kroniky opíšu)

Kanalizace

Konečně se rozjela dlouho plánovaná výstavba kanalizace. Tento projekt nese oficiální název Díly – doplnění kanalizace. Akce byla zahájena na základě výhodné nabídky Chodských vodáren a kanalizací, což je stávající provozovatel kanalizace v obci. Celá stavba má stát necelých 20 milionů korun. Protože ještě není zcela vyjasněno financování, dotace se podařilo získat až koncem roku, začalo se s výstavbou pouze první etapy. To znamená, že byla položena kanalizační stoka ve spodní části obce směrem do Prantu.Tomu předcházela jednání s vlastníky dotčených pozemků, která nebyla pokaždé jednoduchá, někdy bylo nutno v sadech porazit nějakou zeleň navíc, někdy se na přání majitele měnila trasa vedení potrubí. Práce ztížila i skála pod povrchem, s níž se nepočítalo. V listopadu obecní úřad podal žádost o mimořádnou dotaci z Ministerstva financí ve výši 7 miliónů. Na základě toho se započalo s pracemi na dalších místech v obci. Koncem roku obec peníze skutečně obdržela. Jediným negativem realizace stavby byl v tomto zimním období veliký nepořádek, bláto a v kombinaci se sněhem a náledím i nesjízdnost některých částí komunikace. Občané, kteří žijí v místech, kde výstavba probíhá, by měli projevit více pochopení a trpělivosti. Na dokončení celého projektu se zastupitelé pokusí finance zase získat dotacemi.

Výměna šoupat

V srpnu proběhla v obci výměna šoupat na uzavírání jednotlivých okruhů

vodovodního řádu. Nyní tedy bude v případě poruchy či havárie možné uzavřít jen ty okruhy, kterých se to týká, a ostatní občané budou mít i nadále vodu k dispozici.

Kultura

,, Začněme rok dobrým skutkem“ , tak znělo motto Tříkrálové sbírky 2012. Letos se dílští občané opravdu vytáhli a navzdory přetrvávající hospodářské krizi tři králové ( tradičně Dadovi, pí. Krutinová, pí. Sokolová a děti) vybrali 12.742 Kč, což je nevíc od počátku existence sbírky. Plesovou sezónu zahájil 20.ledna Sokolský bál. Následoval 75. hasičský bál, to bylo 3.února, kdy panovaly třeskuté mrazy, takže se sál vytápěl už od čtvrtka. Oba plesy se povedly a byly hojně navštíveny. 10.března to na sále vypadalo jako na palubě lodi, to kuželkářky připravily už po třinácté dětský maškarák. Opět velmi nápaditě organizátorky v rolích osádky lodi řídily soutěže, a vlastně celou zábavu, ke spokojenosti všech přítomných. Posledním v řadě byl Pyžamový bál sester hasiček, 26. března. Zase nezbývá nic jiného, než si to pochválit. Velký úspěch slavilo půlnoční taneční překvapení hasiček– tanec pirátů a námořnic. A tak nám zima utekla a přiblížilo se jaro. A jaký by to byl začátek jara bez oslavy MDŽ. V neděli 11.března se v budově bývalé školky sešlo 22 dílských žen k odpolednímu posezení při harmonice, které pro ně připravila místní organizace KSČM.

Prvomájové oslavy proběhly tradičně, nejprve občané uctili památku padlých pietním aktem u kapličky a pak se účastníci přesunuli k pomníčku padlých Američanů. Zde jsme se z projevu pana starosty dozvěděli nové skutečnosti o vojácích, kteří zde zahynuli. Podle všeho tu položilo život ne pět, ale šest příslušníků americké armády. Jejich jména byla vypátrána v archivech teprve nedávno díky čtveřici nadšenců z Klenčí, kteří se zabývají historií 2.světové války v Klenčí a okolí. Pan starosta také veřejně vyhlásil sbírku na zhotovení a instalaci pamětní desky se jmény padlých. Ta by měla být odhalena v prostoru u kapličky. Sbírka byla zahájena 15. dubna a dárci mohou příspěvek poskytnout v hotovosti v kanceláři úřadu nebo zaslat na pro tuto záležitost zřízený účet. Do konce roku 2012 se podařilo vybrat částku 10 550,- Kč. Na podzim nalezli v okolí místa nehody , poblíž stávajícího památníku, členové Indianhead clubu Plzeň vhodný kámen – podstavec pro umístění pamětní desky. Č lenové Klubu 3. armády z Plzně přislíbili pomoc při financování desky.

9.května zastupitelstvo na veřejném zasedání schválilo partnerství mezi německým Městem Rotz ( příhraniční městečko vzdálené 33 km), a Obcí Díly. Tímto se naší obci rozšířila možnost využití dotačních prostředků z programů vyžadujících německou partnersklou obec či město. První neformální schůzka se uskutečnila 10.června v Rotzu, kam se vypravilo 16 našich občanů, několik zastupitelů a zástupci aktivních složek. Naopak představitelé partnerské obce přijali pozvání na pouťové slavnosti, ty opravdu o měsíc později navštívili a snad se i příjemně pobavili. Organizaci oslavy dětského dne 3. června měl na bedrech tento rok hasičský sbor, a to hlavně mladší členové z družstva Muži 1, jehož velitelem je Lukáš Knopf. Na hřišti a na travnaté parcele proti školce bylo rozeseto 10 stanovišť, kde děti plnily různé úkoly. Kromě toho se děti mohly projet na koních a nechyběla ukázka výcviku služebních psů, kterou předvedli bratři Kuželkové. Po vyhodnocení výsledků soutěží a rozdání sladkých odměn se opékaly buřty a přijelo i hasičské vozidlo se stříkačkou. Dětský den se vydařil, reakce dětí i dospělých byly pochvalné.

Obecnímu úřadu se podařilo získat z Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce dotace na projekt Tradiční cyrilometodějská pouť v Dílech 2012 ( 3000 EUR) a na projekt Oslavy 80. výročí SDH (2720 EUR). Svátek Cyrila a Metoděje připadl tento rok na čtvrtek, čili nás čekaly čtyři volné dny za sebou. Poněvadž se zdařilo získat zmíněnou finanční podporu, mohla být pouť pojata jako několikadenní slavnosti. Jako vždy pouť zahájila mše svatá u kapličky. Po jejím skončení zde proběhla vernisáž výstavy – galerie pod širým nebem, která tu byla instalována, zase díky dotacím z Programu rozvoje venkova, na pěti velkých panelech a stát zde bude nejméně do konce září. Tyto panely se na zimu mohou demontovat a příště použít pro další výstavy. Nyní jsou na velkých výstavních plochách umístěny pomocí samolepících folií fotografie a dokumenty s komentáři, týkající se historie dílské kapličky. 5. července totiž uplynulo 65 let od jejího vysvěcení. Toto pojetí výstavy se nejprve nesetkalo s úplným pochopením části občanů, dle některých narušují velké panely pohled na okolí kapličky a nehodí se tam. Během léta si však většina lidí na neobvyklé tabule zvykla, docela do prostředí zapadnou, jako by tam stály odjakživa. Ve čtvrtek večer vystoupily na parkovišti pod Tyrolkou kapely Septic People a okresní legenda Sifon., na kterou se přijelo podívat hodně fanoušků z okolí, témeř tři sta. Oba obrovské stany ,postavené pro tuto příležitost i posezení před nimi, byly obsazeny. Kapely hrály na korbě kamionu firmy Hrbáček, což se ukázalo být praktické řešení. Páteční večer patřilo podium jako loni skupině Starý psi,( asi 200 návštěvníků), a v sobotu vystoupila country kapela Aurora Blue Grass Band, (přibližně 70 posluchačů). V neděli zábava pokračovala odpoledne Vrchovankou a pak se předvedly Sokolky s břišními tanci, hasičky se svým tanečním číslem pirátů a námořnic a vystoupil dětský postřekovský národopisný soubor. I čtvrtý den bylo hlediště nabité .Mezitím na kuželníku probíhal 23.ročník Pouťového turnaje o putovní sošku J. Sladkého Koziny. Pořadatelskou službu na jednotlivých zábavách si mezi sebe rozdělily aktivní složky. Díky dotacím byl vstup zadarmo, to je totiž podmínkou k získání dotace, pořádající nesmí na akci vydělávat. Pochopitelně celý týden okupovali místní hřiště kolotočáři se svými atrakcemi. Názory občanů na takovéto pojetí pouti se různí.Někomu připadá takováto sláva moc, také třídenní hlasitá noční produkce někoho může obtěžovat. Na druhou stranu většina je ráda, že se v obci něco děje, v obci je živo, a ještě když se povede počasí jako letos, tak je je to příjemných a nevšedních pár letních dní.

Vánoční čas

1. prosince hasiči zasadili a rozsvítili u kapličky vánoční smrk. Vzhledem k tomu , že už byla sněhová pokrývka, přineslo to na Díly krásnou vánoční náladu. V neděli, 2. prosince, pekly děti na kuželníku perníčky, a ty se rozdávaly o týden později na Vánočním zpívání v kapličce. To opět zorganizovala hlavně paní Krutinová s paní Sokolovou a Ivanou Ježovou. Už od listopadu se každé úterý scházely s účinkujícími dětmi a dospělými na kuželníku a pilovaly program. Zrovna, když se zpívání v kapličce konalo, sněžilo a fičel vítr, pravá vánice, ale lidi to neodradilo, a kdo se nevešel do kapličky, stál venku a díky ozvučení, které obstaral pan Václav Buršík – eletrikář, o nic nepřišel. Ženy sokolky rozlévaly venku čaj a svařák a tím také zmírnily nepřízeň počasí. 15.prosince proběhlo v sále OÚ Předvánoční setkání občanů. Součástí bylo přivítání 5 nově narozených občánků a pak kulturní program, který obstaraly tentokrát místní děti, dílské břišní tanečnice, pěvecký sbor Haltravan a domažlické trio p. Táborského. Pořadatelé měli obavy, že nepřijde moc lidí, protože silnice a cesty byly téměř nesjízdné a neschůdné kvůli namrzajícímu dešti. Občanů ale nakonec dorazilo dost, kolem 80, a zábava se protáhla dlouho do noci.

Aktivity obecních složek

Hasiči

Rok 2012 byl pro dílské hasiče rokem jubilejním, neboť uplynulo 80 let od založení jejich sboru. A hasiči opět pilně pracovali. Rok zahájili 14.ledna výroční valnou hromadou, po té následovala organizace tradičního bálu. V lednu, a pak ještě několikrát během roku, zprůjezdňovali silnici na Klenčí, kde při silnějším větru často na komunikaci spadne strom či větve. V dubnu provedli sběr železného šrotu v obci a poté sběr elektrospotřebičů. Absolvovali také několik školení a soutěží. 26. května se 5 družstev našeho sboru zúčastnilo okrskové soutěže v Nemanicích. Je to bezkonkurenčně nejvyšší počet družstev mezi ostatními sbory. Ze soutěže si přivezli čtyři poháry, vždyť také všechna družstva od konce dubna pilně trénovala.(Největší nasazení při výcviku prý předváděly veteránky.). V sobotu 1. června se v Domažlicích konala okresní soutěž v požárním sportu, náš okrsek byl letos pověřen zajištěním technické čety, což obnáší navezení překážek na závodiště, jejich sestavení, přemisťování v průběhu soutěže a potom jejich úklid. Byla to dost náročná práce, ale četa ji odvedla zodpovědně a prý tam takovou ještě neměli. Hasiči mají čas i na zábavu a jsou spolu i mimo povinné hasičské záležitosti. Např. 28. dubna podnikli zájezd do Hasičského muzea ve Zbirohu. 9. června proběhl již 15. cyklistický výlet za krásami Českého i Bavorského lesa. Trasa dlouhá 85 km vedla tentokrát z Dílů na Folmavu a dále do Chamu, Waldmünchenu a přes Lískovou domů do Tyrolky. Avšak největší událostí hasičské sezóny byla oslava založení SDH v naší obci. Ta se konala v sobotu 21.července a hasiči na její organizaci obdrželi dotaci 2720 EUR z dispozičního fondu. Oslavy výročí začaly ve 13 hodin slavnostním průvodem sborů, hostů a představitelů obce. Průvod vyšel od Hájků a pokračoval obcí až k pomníku padlých občanů, u kterého byla uctěna jejich památka a položeny věnce. Dále se všichni přesunuli na hřiště, kde starosta sboru i starosta obce přednesli slavnostní projevy a byli oceněni zasloužilí členové. Starosta Dílů pak hasičům věnoval pamětní stuhu za výbornou a záslužnou práci ve prospěch obce. Součástí oslav byla soutěž v požárním sportu – 3.ročník memoriálu Pavla Sokola a Šimona Královce. Té se zúčastnilo 17 družstev mužů, žen, veteránek i veteránů. Přestože druhá polovina soutěžení propršela, všem soutěžícím i divákům se u nás líbilo, a to i díky zajištěnému komfortu v podobě občerstvení a suchých lavic ve velkokapacitním stanu, kde proběhlo i vyhlášení výsledků a předání cen. Následovala zábava a někteří vytrvalci vydrželi s kapelou Mars pod stanem do rána. I přes částečnou nepřízeň počasí byla oslava založení dílského hasičského sboru zdařilá. V sobotu 1.září odjela 2 družstva mužů na soutěž, Memoriál Jana Gibfrieda a Václava Rojta, do Postřekova.V průběhu soutěže přišlo hasičům oznámení, že na silnici Klenčí – Díly leží padlý strom. Soutěžící tedy odjeli překážku odstranit a pak se vrátili opět závodit.

Koncem září pořádal sbor podzimní cyklovýlet na zakončení cyklosezóny, 14 cyklistů se vydalo za krásami Českého i Bavorského lesa. V sobotu 20.října proběhl na kuželníku přátelský zápas s hasičskými sbory z Postřekova a Domažlic. Celá akce se velice vydařila, padalo hodně devítek, za které musel hráč zaplatit všem kořalku, a tak byla většina zúčastněných z toho klání notně unavena. Hasiči si ale chvilky zábavy zaslouží. Do konce roku ještě dvakrát zasahovali při odstraňování padlých stromů a větví a také při dopravní nehodě mezi Klenčím a Díly. Zásahová jednotka sboru podstoupila v Postřekově taktické cvičení – pátrání po pohřešovaných osobách a tím si procvičila svoji akceschopnost a koordinaci s ostatními jednotkami. Hasiči také nově poprvé pomáhali čistit od nánosů bahna vypuštěný rybník na farmě pana St. Krutiny, který je požádal o pomoc.

Sokolové

Tak jako každý rok, i letos uspořádal lyžařský oddíl tradiční přejezd z Gibachtu na Díly. Na trať se 18.února vypravilo 36 lyžařů, počasí bylo ideální, a v této na sníh skoupé zimě účastníci trefili na snad jediný víkend, kdy bylo dost sněhu na běžky. Hokejistům se tuto sezónu moc nevedlo. Skončili na posledním místě v tabulce, ale tak to ve sportu bývá, nemůže vést pořád jeden. Fanoušky to však neodradilo, a dále jezdili svůj mančaft povzbuzovat. Na podzim začala nová hokejová soutěž, bohužel už ne Chodská liga. Dílské mužstvo hraje s družstvy z celého kraje, a tak musí jezdit hrát i do Plzně a dál, a zatím si vedou mnohem lépe než na jaře. 8. května pořádal Sokol Díly už 41.ročník Běhu osvobození. Startovalo 142 závodníků v 19 kategoriích. Potěšující byla účast 14 dílských dětí. Zpestřením se stal retro závod krojovaných žen, kdy se 9 žen obléklo stejně jako kdysi před 51 lety jejich předchůdkyně do kroje a svoji symbolickou trasu si odběhlo v něm. Závodům přálo i pěkné počasí, což se projevilo i hojnou účastí diváků. Hned v sobotu 12. května podniklo 40 dílských turistů výlet na hrad Točník a zámek v Hořovicích. V pátek 25. května vyrazilo 14 pěších na pochod na Přimdu, a to už po dvaašedesáté. Přenocovali na Přimdě, v sobotu se přesunuli na Sycherák a odtud vlakem domů. Další větší akci zorganizoval kuželkářský oddíl. Během pouťových slavností probíhal turnaj v kuželkách o putovního ,, Kozinu“. Přišlo si zahrát 28 mužů a 13 žen. 14.července se do naší obce sjelo devatenáct nohejbalových trojic na už sedmý ročník letního nohejbalového turnaje. Někteří hráči pojali turnaj jako ,, fest“ spojený s dobrým jídlem a pitím, jiní se rvali o každý bod. Domácí hráči – Jan Sokol, Miloš Buršík a Vlasta Jílek , – vybojovali třetí místo. Utkání se hrálo za krásného počasí a výborné atmosféry, večer následovala zábava. V sobotu 8. září uspořádal TJ Sokol pro zájemce výlet na Plešné jezero, nejvyšší horu Šumavy na české straně -Plechý ( 1378 m.n.m.) a nově otevřenou stezku korunami stromů na Lipně. Autobus projížděl centrální částí Šumavy, takže se bylo pořád na co dívat. Většina účastníků zájezdu pokořila vrchol Plechý, čemuž předcházel dost náročný výstup. Potom se výletníci zajeli podívat ještě dál na Lipno, kde vystoupali dřevěnými chodníky v korunách stromů na čtyřicetimetrovou vyhlídkovou věž. Zájezd se moc povedl, všichni byli nadšení, a je obdivuhodné, co se dá za jeden den všechno stihnout. V prosinci skončila podzimní část kuželkářské soutěže 2012/13. V krajském přeboru se družstvu A zatím moc nedařilo a bylo na 11.místě. Lépe si vedlo družstvo B – ženy, které jsou v tabulce na 5.místě. Nejlepší hráčky jsou hned dvě, Václava Knopfová obsadila v okresní soutěži 3. místo a Iveta Kouříková 4.. Družstvo C – muži vyhrálo jen jeden zápas, a tak je na 7. místě v okresní tabulce. Ve dnech 7. – 9. prosince navštívili náš kuželník už po 23. přátelé kuželkáři z Ottmarshausenu a sehráli mikulášský turnaj. Poprvé se letos hrálo o nový putovní pohár, který po výhře domácích zůstal doma. Pro mikulášskou nadílku, která byla připravena pro děti kuželkářů, si tento rok přišlo pouze 12 dětí.

Občanské sdružení Rodiče za hřiště

Celý rok probíhala pravidelná údržba dětského hřiště. To se stalo oblíbeným místem dětí i rodičů, kteří je hojně navštěvují. Sem tam je potřeba něco opravit a je třeba čas od času posekat trávu. Většinou je to na panu Miroslavu Rýdlovi, který si to vzal za své. Pokračovaly práce na stavbě pergoly, příští rok by měla být hotová. Sdružení plánuje podat ve spolupráci s obcí žádost o dotaci na další herní prvek, lanovou pyramidu.

Slovo závěrem

Co napsat závěrem ? Na 21.prosince byl předpovězen konec světa. 20. většina z nás, i když těmto katastrofickým scénářům nevěřila, uléhala s přáním, aby ten následující den už byl za námi. Nic se nestalo a život jde dál. Možná by však stálo za to zamyslet se nad tím jak žijeme, jestli se svět skutečně někam neřítí a jak tomu každý z nás může zabránit. Co začít nepodporovat slepě konzum, trochu se uskromnit, nemyslet jen na sebe a své blaho, víc si všímat přírody a toho, co nám sděluje.

Aktuality

© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz