Usnesení ZO 4/2012


04.07.2012 11:38:23

Usnesení 4. veřejného zasedání ZO Díly ze dne 25.6.2012

 

Zastupitelstvo obce Díly

Schvaluje :

 • Program jednání veřejného zasedání

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Ověřovatele zápisu p. Alenu Kabourkovou a Miroslava Rýdla

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Plánované úkoly na měsíc červenec a srpen 2012

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Závěrečný účet obce Díly bez výhrad, současně schvaluje zprávu o přezkoumání hospodaření obce a žádost o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 a vyslovuje celoroční souhlas s hospodařením obce za rok 2011.

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Závěrečný účet DSO Chodská liga Klenčí a zároveň schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Chodská liga za rok 2011

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Hospodářský výsledek DSO Lazce a zároveň schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Lazce Horšovský Týn za rok 2011.

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Mandátní smlouvu uzavřenou s Vodohospodářským podnikem Plzeň.

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • „Smlouvu o dílo č. 03/2012“ s administrátorem dispozičního fondu RRA Šumava Stachy na projekt „Územní rozvojová strategie obce Díly“ ve výši 2.000 EUR.

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • „Smlouvu o financování projektu reg.č. Cíl3/DF/SU/09/06“ na projekt „Tradiční Cyrilometodějská pouť 2012“ ve výši 3000 EUR.

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • „Smlouvu o financování projektu reg.č. Cíl3/DF/SU/09/104“ s administrátorem dispozičního fondu RRA Šumava Stachy na projekt „Oslavy 80. výročí SDH Díly“ ve výši 2720 EUR.

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Proplacení faktury za opravu propustku na místní komunikaci Díly – Klenčí p/Č. ve výši 23.999,- Kč včetně DPH.

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Změnu rozpočtu č. 3/2012

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 

Bere na vědomí:

 • Kontrolu plnění usnesení č. 3/2012 ze dne 9.5.2012.
 • Připomínku k návrhu územního plánu obce Díly od Ing. Miloslava Konopíka

 

Vyhotoveno dne 29.6.2012

 

Zapsala : Květuše Konopíková …………………………

 

Ověřovatelé zápisu : Alena Kabourková ………………………….

 

Miroslav Rýdl ………………………….

 

Starosta obce : Vlastimil Anderle ………………………………….

Aktuality

 • MUDr.Koptík-oznámení
  30.03.2020 12:48:54
  "ordinace ..."
  více
 • CHVAK-nové stránky
  19.03.2020 11:47:32
  "priloha_750785369_0_02 2020 INFO_NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY CHVAK_VSOD(2) ..."
  více
 • NABÍDKA NÁKUPU OBČANŮM STARŠÍM 70LET
  18.03.2020 09:54:14
  "Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2020 je povinností obce postarat se o své občany starší ..."
  více
 • AUTOBUSY od 18.3.2020
  17.03.2020 13:26:09
  "Společnost ČSAD Plzeň oznamuje, že od 18.3.2020 do odvolání dochází ve veřejné linkové dopravě k přechodu na prázdninový režim jízdních ..."
  více
 • Nová informační linka
  16.03.2020 17:42:47
  "Složky záchranného integrovaného systému žádají všechny občany, aby linku 155 a 112 využívali pouze v případě vážných zdravotních problémů. Pro ..."
  více
© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz