Usnesení 6/2011


17.08.2011 07:38:32

Usnesení  6. veřejného zasedání ZO Díly ze dne 12.8.2011

Zastupitelstvo obce Díly

Schvaluje :

 Program jednání veřejného zasedání doplněný o bod 4 d) – Změna rozpočtu 5/2011
4 pro   0 proti   0 se zdržel
 Ověřovatele zápisu p. Františka Škultétyho a p. Alenu Kabourkovou   4 pro  0 proti  0 se zdržel
 Odsouhlasení a ustanovení členů výběrové komise a jejích náhradníků ve složení:
1. Anderle Vlastimil – starosta         (náhradník p. Knopf Pavel – člen stavební komise)
2. Škultéty František – 2.místostarosta     (náhradník p. Volfíková Marta – zastupitelka)
3. Rýdl Miroslav – 1.místostarosta     (náhradník p. Kabourková Alena – zastupitelka)
4. Sokol Martin – zastupitel        (náhradník p. Jelínek Antonín – zastupitel)
5. Konopíková Květuše – účetní         (náhradník p. Škultéty Kateřina – kronikářka)
4 pro  0 proti  0 se zdržel
 Zadávací dokumentaci veřejné zakázky na zhotovení stavebního díla „Díly – doplnění kanalizace“ 4 pro  0 proti  0 se zdržel
  Oslovit navrhované společnosti na výběrové řízení k předložení nabídky na akci „Díly – doplnění kanalizace“    4 pro  0 proti  0 se zdržel
 firmy, které budou vyzvány k předložení nabídky na akci „Díly – doplnění kanalizace“ v režimu Výběrové řízení s výzvou 5-ti zájemcům. Jsou to :
1. SMP CZ, a.s. Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6
2. POHL CZ, a.s. Domažlická 168,. 318 00  Plzeň
3. ZEMPRA DC, s.r.o. Vítězství 374, 407 11  Děčín 32-Boletice nad Labem
4. Stavmonta spol. s r.o. Hřbitovní  33, 312 00  Plzeň
5. CHVaK a.s., Bezděkovské předm., 344 01  Domažlice
4 pro  0 proti  0 se zdržel
 Změnu rozpočtu č. 5/2011 – 4 pro  0 proti  0 se zdržel

Bere na vědomí:

 Kontrolu plnění usnesení ze dne 2.8.2011

Pověřuje starostu:

 k zaslání pověřujícího dopisu zvoleným členům komise pro otvírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na zhotovení stavebního vodního díla akce „Díly – doplnění kanalizace“

Zapsala         : Květuše Konopíková            …………………………

Ověřovatelé zápisu     : František Škultéty                ………………………………….

Alena Kabourková                 ………………………….

Starosta obce     : Vlastimil Anderle                ………………………………….

Aktuality

 • MUDr.Koptík-oznámení
  30.03.2020 12:48:54
  "ordinace ..."
  více
 • CHVAK-nové stránky
  19.03.2020 11:47:32
  "priloha_750785369_0_02 2020 INFO_NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY CHVAK_VSOD(2) ..."
  více
 • NABÍDKA NÁKUPU OBČANŮM STARŠÍM 70LET
  18.03.2020 09:54:14
  "Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2020 je povinností obce postarat se o své občany starší ..."
  více
 • AUTOBUSY od 18.3.2020
  17.03.2020 13:26:09
  "Společnost ČSAD Plzeň oznamuje, že od 18.3.2020 do odvolání dochází ve veřejné linkové dopravě k přechodu na prázdninový režim jízdních ..."
  více
 • Nová informační linka
  16.03.2020 17:42:47
  "Složky záchranného integrovaného systému žádají všechny občany, aby linku 155 a 112 využívali pouze v případě vážných zdravotních problémů. Pro ..."
  více
© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz