Příspěvky z ‘Vyhlášky’ rubriky

OZV_1_2018

Obecně závazná vyhláška

02.01.2015 07:37:43

OBEC DÍLY Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích

Vnitřní směrnice č. 1/2013

12.04.2013 11:15:08

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE DÍLY č. 1/2013 která stanovuje podmínky provozu služebního motorového vozidla Dacia Duster v obci Díly

OBEC D í l y Obecně závazná vyhláška obce Díly č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Díly

OBEC D í l y Obecně závazná vyhláška obce Díly č. 2/2012, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích v obci Díly

  OBEC DÍLY Obecně závazná vyhláška obce Díly č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE DÍLY č. 2/2012

Aktuality

© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz